Discover The Last Emperor filming locations

2 locations in Beijing and Salsomaggiore Terme

The Last Emperor

Description
A dramatic history of Pu Yi, the last of the Emperors of China, from his lofty birth and brief reign in the Forbidden City, the object of worship by half a billion people; through his abdication, his decline and dissolute lifestyle; his exploitation by the invading Japanese, and finally to his obscure existence as just another peasant worker in the People's Republic.
Director
Bernardo Bertolucci
Author
Aisin-Gioro Puyi
Casting
Shi Liang
Tsou Tijger
Cary-Hiroyuki Tagawa
Akira Ikuta
Hideo Takamatsu
Maggie Han
Lisa Lu
Junguo Gu
Chunqing Xu
Lucia Hwong
Liangbin Zhang
Ruigang Zu
Jun Wu
Ruzhen Shao
Dennis Dun
Peter O'Toole
Michael Vermaaten
John Lone
Jiechen Dong
Fumihiko Ikeda
Huaikuei Soong
Henry Kyi
Jingping Cui
Daxing Zhang
Ruocheng Ying
Guang Fan
Matthew Spender
Joan Chen
Hajime Tachibana
Tao Wu
Zhendong Dong
Richard Vuu
Chen Shu
Dong Liang
Zhang Tianmin
Guangli Li
Fusheng Li
Xu Tongrui
Shuyan Cheng
Vivian Wu
Shihong Yu
Yuan Jin
Henry O
Constantine Gregory
Chen Kaige
Ric Young
Cai Hongxiang
Wenjie Huang
Glen Murphy
Basil Pao
Yu Li
Alvin Riley III
Hongnian Luo
Jade Go
Victor Wong
Crew
Ferdinando Scarfiotti
Gabriella Cristiani
Nicoletta Peyran
Joyce Herlihy
Bruno Cesari
Enzo Ungari
Cong Su
Bill Rowe
Michael Saxton
Vittorio Storaro
Fabrizio Sforza
Joanna Merlin
James Acheson
Biao Wang
Gianni Giovagnoni
Angelo Novi
Ning Ying
Stefano Bolzoni
Franco Giovale
Ryuichi Sakamoto
Iole Cecchini
Catherine Hodgson
David Byrne
Gino De Rossi
Maurice Binder
Jeremy Thomas
Mario Cotone
Maria Teresa Barbasso
Aisin-Gioro Puyi
Bernardo Bertolucci
Mark Peploe
John Daly
Gianni Silvestri
Suzanne Durrenberger
Ivan Sharrock
Ann Tasker
The Last Emperor filming locations

The Last Emperor film locations

Top The Last Emperor locations contributors